menu dblex
2
4fara
lova
resa
5driva
falla
flyga
flyta
glida
hålla
kajka
ligga
länsa
lätta
simma
slöra
styra
stäva
svepa
sväva
6kryssa
singla
skrida
svinga
8navigera
10framdrivas
12transportera