menu dblex
4leta
5kolla
passa
sköta
vakta
6bevaka
tillse
7efterse
förvara
8övervaka
9undersöka
11efterforska
kontrollera