menu dblex
3tal
4glam
prat
5snack
språk
6dialog
dispyt
7diskurs
hearing
ordbyte
palaver
passiar
småprat
telefon
8intervju
kallprat
samspråk
9konferens
pratstund
10diskussion
kollokvium
ordväxling
påringning
resonemang
11meningsbyte
rådfrågning
tankeutbyte
12konsultation
konversation
replikskifte
överläggning
13meningsutbyte
17telefonpåringning