menu dblex
4möte
ting
5junta
seans
träff
6plenum
salong
stämma
7konvent
meeting
palaver
samkväm
samling
session
syjunta
8jamboree
kongress
9konferens
symposium
10församling
kollokvium
11kamratträff
sammanträde
12överläggning
13tillställning
underhandling