menu dblex
5amper
salin
skarp
sälta
6bitter
krydda
rimmad
saltad
saltet
surdeg
7bitande
koksalt
pepprad
spicken
sprängd
8havssalt
kvickhet
luktsalt
salthalt
svidande
9brännande
rimsaltad
saltmängd
10salthaltig
11näringssalt