menu dblex
3dum
död
4ogin
sjuk
skör
usel
5boken
dålig
fetid
kymig
skämd
unken
6murken
putrid
skadad
vissen
7anfrätt
härsken
multnad
8angripen
ankommen
förskämd
maskäten
9avskyvärd
bestucken
fördärvad
förfallen
genomusel
ruttnande
stinkande
upprutten
övermogen
10depraverad
fallfärdig
förmultnad
förvissnad
förvittrad
okamratlig
11korrumperad
underhaltig