menu dblex
3mål
4byte
slut
svar
verk
ända
5facit
frukt
följd
nytta
skörd
summa
vinst
6alster
foster
fångst
utbyte
utfall
utgång
utslag
verkan
7lösning
produkt
påföljd
vinning
8framgång
slutsats
9prestanda
10avslutning
behållning
konsekvens
prestation
produktion
upplösning
11försäljning