menu dblex
4laga
6förnya
omdana
8nyinreda
renovera
reparera
upprusta
9förbättra
reformera
upphjälpa
10konservera
restituera
återställa
11iståndsätta
12rekonstruera
återuppbygga