menu dblex
4fåra
rand
reda
reva
rits
riva
5hämta
klösa
märke
nappa
raspa
rensa
rispa
rista
ritsa
samla
skada
skala
skava
skåra
6plocka
räffla
skrapa
skråma
skörda
sprita
streck
stripa
återfå
7skrubba
spricka
8repetera
skamfila