menu dblex
3ren
5snygg
6proper
putsad
städad
vårdad
7prydlig
9hygienisk