menu dblex
3bom
lag
lås
läm
slå
ten
4bruk
dogm
hävd
kolv
norm
plan
tapp
vana
5kanon
kutym
maxim
metod
rigel
skick
6formel
praxis
regler
schema
stadga
statut
system
7ledtråd
princip
sedvana
tvärslå
8ceremoni
sedvänja
9grundsats
kriterium
regulativ
riktlinje
slentrian
stadgande
10föreskrift
förordning
reglemente
rättesnöre
11bestämmelse