menu dblex
5ändra
6nydana
omdana
7ombilda
omskapa
omstöpa
omändra
8förändra
revidera
9förbättra
10restaurera
11modernisera
12omorganisera
reorganisera
13revolutionera