menu dblex
7speaker
8hallåman
reporter
9rapportör
10journalist
observatör
12föredragande
13korrespondent