menu dblex
4lort
5bosch
soppa
trams
6dravel
smörja
strunt
7nonsens
8dumheter
skitprat
9rotvälska
10struntprat
11abrakadabra
gallimatias