menu dblex
3mål
rop
tal
ton
4ljud
lott
läte
5organ
röste
votum
6stämma
7målföre
8register
röstläge
rösträtt
språkrör
talorgan
valsedel
9ingivelse
röstsedel
uppmaning
10röstomfång
11påminnelser
12röstresurser