menu dblex
5brydd
6ställd
vilsen
7försagd
maktlös
perplex
rådvill
tveksam
8bekyttad
förlägen
hjälplös
9förvirrad
opraktisk
tvehågsen
villrådig
10bortkommen
handfallen
11konfunderad
vankelmodig
13desorienterad