menu dblex
4sans
6resurs
7jämvikt
8fattning
9besinning
fyndighet
kontenans
10besittning
13kallblodighet
sinnesnärvaro
snabbtänkthet
14förfoganderätt
16dispositionsrätt