menu dblex
5agent
7demagog
8agitator
förkämpe
10förkunnare
uppviglare
12orosstiftare
14proselytmakare