menu dblex
4rätt
6frihet
fördel
förmån
licens
oktroj
patent
7monopol
8undantag
9ensamrätt
förbehåll
företräde
förtjänst
prioritet
rättighet
tillstånd
10koncession
prerogativ
11privilegier
13undantagsrätt
14företrädesrätt
15undantagsförmån
uteslutanderätt