menu dblex
6dyrtid
hausse
9fördyring
inflation
10prisökning
14prisförhöjning