menu dblex
5exakt
skarp
6koncis
laddad
precis
7sinnrik
slående
8distinkt
förtätad
kärnfull
lakonisk
markerad
märgfull
specifik
9expressiv
träffande
utpräglad
11betecknande
konturskarp
12innehållsrik
koncentrerad
uttrycksfull
14innehållsdiger