menu dblex
3bit
del
dos
4giva
lott
mått
part
post
rätt
sats
5andel
dosis
mängd
parti
6anpart
pensum
ranson
ration
7kvantum
8dagskost
9fodergiva
kvantitet
myckenhet