menu dblex
5espri
6borste
fjäder
plymen
plörös
ägrett
7panasch
8plymasch
ståndare
10hjälmbuske
11fjäderbuske
fjädervippa
12strutsfjäder