menu dblex
5kopia
stöld
7avtryck
8avskrift
9imitation
10eftertryck
11efterapning
12förfalskning
13efterbildning