menu dblex
4slut
5förbi
trött
8uppgiven
utmattad
9dödstrött