menu dblex
4band
byke
liga
mobb
5drägg
följe
ohyra
plebs
pöbel
skarn
tross
6anhang
avskum
lymlar
packet
rötägg
utskum
7avskrap
patrask
populas
slödder
9skadedjur
10kältringar
lösdrivare
11proletariat