menu dblex
4klar
5enkel
öppen
6synbar
tydlig
7avgjord
bestämd
entydig
8flagrant
uppenbar
9begriplig
förklarad
obeslöjad
10oförtydbar
uttrycklig
11ofrånkomlig
omisskänlig
12omisskännlig
otvivelaktig