menu dblex
5orena
6fläcka
kränka
ohelga
skända
7besudla
8befläcka
besmitta
vanhelga
9missbruka
profanera
11prostituera