menu dblex
3gny
4bråk
jäkt
kaos
kval
larm
5alarm
ofred
ofrid
panik
väsen
6oväsen
stress
tumult
uppror
ångest
7bryderi
farhåga
fruktan
hysteri
jäsning
rörelse
ängslan
8bekymmer
farhågor
huvudbry
oordning
rabalder
skakning
skrupler
spänning
9orolighet
osäkerhet
svänghjul
10alteration
balanshjul
beklämning
disharmoni
förvirring
nervositet
rastlöshet
störningar
upprördhet
ängslighet
11nervsvaghet
upphetsning
villervalla
12hjärtängslan
uppståndelse
13sinnesrörelse