menu dblex
5envis
6tjurig
trilsk
7inbiten
obillig
omöjlig
orimlig
sjuklig
vettlös
8desperat
fanatisk
obstinat
odräglig
9aggressiv
frenetisk
hysterisk
inskränkt
påstridig
10hårdnackad
obönhörlig
omedgörlig
oresonabel
oresonligt
outhärdlig
11halsstarrig
tjurskallig
13oefterrättlig