menu dblex
4ange
båda
lära
mäla
yppa
5nämna
uppge
6anföra
vittna
7anmärka
berätta
förmäla
förråda
meddela
omnämna
omtalas
8frambära
framföra
förkunna
förtälja
referera
relatera
skvallra
10rapportera