menu dblex
3nit
väl
4flit
möda
vård
6bestyr
besvär
förvar
omsikt
åtgärd
7beskydd
försorg
omtanke
skötsel
tillsyn
uppsikt
vårdnad
8bekymmer
eftersyn
intresse
omsorger
9aktsamhet
omvårdnad
precision
11noggrannhet
12försiktighet
omtänksamhet
13förtänksamhet
sorgfällighet
uppmärksamhet
14hänsynstagande
15samvetsgrannhet