menu dblex
3ute
5antik
passé
6gammal
7obsolet
urmodig
8förlegad
obruklig
9föråldrad
inaktuell
10otidsenlig
11gammalmodig
museimässig
ålderdomlig
14antediluviansk