menu dblex
4hård
ogin
tvär
5envis
rigid
vrång
6bråkig
tjurig
trilsk
7benhård
enveten
negativ
obändig
oböjlig
rigorös
8fanatisk
orubblig
styvsint
9besvärlig
obeveklig
oregerlig
oresonlig
ultimativ
10egensinnig
hårdnackad
intolerant
motsträvig
oförsonlig
11halsstarrig
hårdflirtad
hårdflörtad
motspänstig
ofördragsam
tjurskallig
12intransigent
13kompromisslös
oefterrättlig
svårhanterlig