menu dblex
4bråk
möda
slit
6besvär
obehag
7förtret
trassel
8bekymmer
9olägenhet
10förargelse
11tråkigheter
12ansträngning