menu dblex
5odåga
paria
6olycka
7askunge
utstött
8urspårad
9sorgebarn
11olycksfågel