menu dblex
3låt
pip
5oljud
skrål
skrän
väsen
6jämmer
klagan
oväsen
skräll
8kakofoni
klagolåt
missljud
skrammel
öronpina
12katsenjammer