menu dblex
5envis
vrång
6olydig
stursk
tjurig
tredsk
trilsk
7istadig
trotsig
8styvsint
9motvillig
oresonlig
påstridig
rebellisk
upprorisk
10egensinnig
gensträvig
hårdnackad
motsträvig
styvnackad
tredskande
uppstudsig
11halsstarrig
motspänstig
13oefterrättlig