menu dblex
5vaken
8vetgirig
9påpasslig
10uppmärksam
11iakttagande