menu dblex
3väl
4just
5exakt
petig
skarp
6kinkig
precis
riktig
strikt
sträng
säkert
7ackurat
korrekt
kritisk
nogsamt
petnoga
preciös
rigorös
strikte
strängt
ömtålig
8akribisk
alldeles
ingående
minutiös
noggrann
noggrant
punktlig
rigoröst
småaktig
9försiktig
grannlaga
grannsynt
grundligt
kräsmagad
nogräknad
ordentlig
pedantisk
punktligt
samvetsöm
utförligt
10detaljerat
genomtänkt
granntyckt
omtänksamt
ordentligt
prudentlig
skrupulöst
sparsmakad
11bokstavligt
granneligen
omsorgsfull
plikttrogen
sorgfälligt
uppmärksamt
12bokstavligen
formalistisk
omsorgsfullt
samvetsgrann
samvetsgrant
13fordringsfull
tillförlitlig
17verklighetstroget