menu dblex
5förta
mätta
6mildra
7förlama
motväga
upphäva
uppväga
utjämna
8fridlysa
motverka
9balansera
10nollställa
12oskadliggöra
14demilitarisera