menu dblex
5enkel
näpen
osökt
öppen
6blåögd
joltig
menlös
omogen
pueril
7juvenil
storögd
tanklös
8barnslig
enfaldig
frimodig
infantil
naturlig
oerfaren
oskyldig
otvungen
primitiv
9aningslös
godtrogen
gymnasial
kritiklös
lättlurad
lättrogen
okonstlad
omedelbar
uppriktig
10oavsiktlig
oförställd
trohjärtad
troskyldig
11lättfjällad
oförståndig
oskuldsfull
simplistisk
ursprunglig
12oreflekterad
öppenhjärtig
14okonventionell
15världsfrämmande