menu dblex
4skum
5mysko
6dubiös
dunkel
hemlig
magisk
obskyr
ockult
trolsk
7gåtfull
lönnlig
otrolig
sagolik
suspekt
sällsam
8beslöjad
demonisk
mystifik
ofattbar
underbar
underlig
9förborgad
ljusskygg
mirakulös
misstänkt
mysteriös
mångtydig
spökaktig
10apokryfisk
obegriplig
skrämmande
11besynnerlig
oförklarlig
outgrundlig
tvivelaktig
12apokalyptisk
kabbalistisk
orakelmässig
övermänsklig
övernaturlig
13outrannsaklig
14hemlighetsfull