menu dblex
6styrka
stödja
7ursäkta
8begrunda
förklara
indicera
9berättiga
framkalla
föranleda
föranlåta
10underbygga
11determinera
rättfärdiga