menu dblex
4fösa
jaga
5driva
hejda
korsa
6hindra
schasa
stanna
stoppa
stäcka
stämma
stävja
7avvärja
8motverka
9förebygga
förekomma
genskjuta
uppehålla