menu dblex
2åt
3hän
per
4emot
möte
skäl
till
5uppåt
6kontra
7bredvid
8gentemot
korsning
11trafikplats