menu dblex
3feg
4nere
rädd
6ledsen
modlös
7moloken
8modfälld
tungsint
9klenmodig
missmodig
nedslagen
10deprimerad
frustrerad
12pessimistisk