menu dblex
2ny
4chic
inne
5färsk
nyare
yngre
6nutida
recent
tiptop
7aktuell
levande
modernt
nymodig
omtyckt
populär
samtida
sentida
trendig
8frigjord
tipptopp
9avancerad
härskande
modernast
nuvarande
tidsenlig
10modernaste
tidsenligt
11efterfrågad
fashionabel
12förhärskande
modernistisk
16förhandenvarande