menu dblex
3nåd
6godhet
7fromhet
9humanitet
undseende
10förskoning
skonsamhet
överseende
11mänsklighet
13barmhärtighet