menu dblex
4gräl
6debatt
dialog
dispyt
samtal
7polemik
9idédebatt
10diskussion
ordväxling
resonemang
uppgörelse
11disputation
meningsbyte